- 5V 61131-3 LD program dili ile uyumlu
- Özel Fonksiyon Blok /Fonksiyon Chart
- EtherCAT yapılandırması
- Ethernet yapılandırması
- Yeni tasarlanmış genel şifreleme şeması
- Yeni tasarlanmış ücretsiz tag protokolü